Over Offlimits

Bij Offlimits weten we als geen ander hoe de digitale wereld werkt. We kennen de technische mogelijkheden, maar ook de sociale kansen. Wij begrijpen als geen ander wat er bedreigd wordt wanneer de digitale wereld onvrij wordt. We staan voor de mensenrechten online. Dat betekent dat we continu kijken naar de balans tussen vrijheid en begrenzing.

Offlimits stopt online grensoverschrijdend gedrag

Offlimits is er voor de ondersteuning van mensen die te maken hebben (gehad) met online grensoverschrijdend gedrag en misbruik, in het bijzonder seksueel (kinder-)misbruik en uitbuiting.

Onze kracht zit in de kennis van de online wereld. Wij kennen de online wereld als geen ander. We weten wat er mis kan gaan en hoe we online grensoverschrijdend gedrag kunnen bestrijden. We werken aan een veiligere online wereld met speciale aandacht voor het bestrijden van online seksueel misbruik. Met onze initiatieven Meldpunt Kinderporno, Helpwanted en Stop it Now werken we aan een schoner internet, helpen we slachtoffers van online grensoverschrijdend gedrag en doen we aan preventie.

Ook spelen we een belangrijke rol in het versterken van de positie van de internetgebruiker. Dat doen we door de internetgebruiker met raad en daad bij te staan bij te staan bij grensoverschrijdend gedrag, door te agenderen wanneer online platforms te weinig doen aan de bescherming van hun gebruikers, door kennisvermeerdering en door het doorbreken van taboes en stigma’s. We staan voor een veilige infrastructuur van het internet, waarin de technische veiligheid niet verzwakt mag worden.

Offlimits is voortgekomen uit het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), dat op zijn beurt weer is ontstaan uit het Meldpunt Kinderporno. Inmiddels richten we ons op alle leeftijdsgroepen. Ook beperkt ons werk zich niet meer alleen tot online seksueel misbruik, maar we richten ons bijvoorbeeld ook op online fraude of online stalking. Daarom is in 2023 een naam gekozen die recht doet aan al deze onderwerpen en doelgroepen: Offlimits.